Föreläsning - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Föreläsningar

Vid sidan om min egen mottagning driver jag utbildningsföretaget Mendeleo där jag regelbundet håller kurser och utbildningar. Här hittar du de kurser jag medverkar i.
Föreläsning - psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Aktuella kurser

Introduktion till Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance and commitment Therapy (ACT) är en modern form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som ökat i popularitet både internationellt och i Sverige de senaste åren. Till skillnad från andra KBT-terapier är målet med ACT inte att minska eller ta bort symtom. En central utgångspunkt i ACT är att människor ofrånkomligen kommer att uppleva smärta i livet. Om vi anstränger oss för att kontrollera dessa upplevelser tenderar våra handlingar att låsa sig i rigida mönster som hindrar oss från att leva i enlighet med vad vi värdesätter. Därför är det huvudsakliga syftet med ACT att hjälpa människor att klargöra och agera i enlighet med vad de innerst inne sätter värde på.
Läs mer

Arbeta med känslor och undvikande utifrån Acceptance & Commitment Therpay (ACT) 

(KOMMER SNART)
Utbildning i Acceptance & Commitment Therpay (ACT) - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm
Utbildning i Acceptance & Commitment Therpay (ACT) - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Arbeta med svåra tankar utifrån Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

(KOMMER SNART)

Arbeta med motivation och engagemang utifrån Acceptance & Commitment Therpay (ACT) 

(KOMMER SNART)
Utbildning i Acceptance & Commitment Therpay (ACT) - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Skräddarsydda utbildningar

Vid behov ger jag kurser och föreläsningar skräddarsydda utifrån verksamhetens önskemål. Hör gärna av dig för att diskutera innehåll och upplägg.

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. Det går bra att mejla, ringa eller använda kontaktformuläret.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48