Diagnoser

Många tycker att det här med diagnoser är lite obehagligt, att bli granskad och identifierad som någon med en ”psykisk störning”. Detta beror till stor del på att många idag fäster alldeles för stor vikt vid diagnoser. Det är som att diagnoserna får en mystisk betydelse, som att något djupt inom en själv som inte går att ta på har gått sönder och behöver lagas. Men diagnoser är egentligen inte diagnoser, de anger ingen orsak till problemet. En psykiatrisk diagnos är ungefär detsamma som om en läkare skulle ta tempen och säga att diagnosen är ”hög feber”. 
Diagnoser är snarare beskrivningar av lidande. Med hjälp av psykoterapi kan du få ett bättre grepp om vad som orsakar lidandet. Diagnosen spelar egentligen inte så stor roll, det är det unika lidandet som är intressant att förstå. Däremot kan i vissa fall förståelsen snabbas upp och förenklas genom att använda diagnoser som ett första sätt att beskriva ett problemområde. Därför är det ändå av värde att känna till några av de vanligaste diagnoserna. Men kom ihåg att de är beskrivningar och inte orsaker.

Depression

Den som är deprimerad har minskad lust till saker som vanligtvis brukar stimulera och engagera. Ofta tappar man också lusten att äta, eller så äter man extra mycket som ett sätt att döva känslorna. Tankarna blir allt mörkare och man börjar tänka negativt om sig själv och världen i stort
LÄS MER

Paniksyndrom

Paniksyndrom kännetecknas av återkommande, oväntade panikattacker, bestående rädsla för ytterligare attacker, oro för innebörder och konsekvenser av attackerna samt en väsentlig beteendeförändring som ett resultat av attackerna.
LÄS MER

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom är karaktäriseras av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Upptagenheten kretsar vanligtvis kring något specifikt tema. En person med tvångssyndrom är ofta rädd för smuts eller smitta, att skada eller bete sig illa gentemot någon annan eller för att saker ska hamna fel.
LÄS MER

Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom kännetecknas av överdriven oro och ängslan för vardagliga saker, svårigheter att kontrollera oron, ständig upptagenhet av oron trots att den skapar lidande och hindrar livet Oron uppfattas ofta som omöjlig att stoppa eller kontrollera, den går på automatik.
LÄS MER

Social fobi

Social fobi är den vanligaste av alla ångestsyndrom och ungefär 12 % av befolkningen kommer någon gång i livet uppfylla kriterierna. Problemet kännetecknas av överdriven rädsla för socialt utsatta situationer där rädslan kretsar kring konsekvenserna av att göra bort inför andra.
LÄS MER

Posttraumatiskt stressyndrom

PTSD utvecklas hos vissa personer som blivit utsatt för eller bevittnat en händelse som inneburit livsfara eller kraftig kränkning av den personliga integriteten. Tillståndet kännetecknas av ökad vaksamhet, återupplevande och undvikande av sådant som påminner om händelsen.
LÄS MER

Stress och utmattning

Utmattning är en konsekvens av långvarig stress och kännetecknas av brist på energi, irritabilitet, svårigheter att slappna av, minnessvårigheter och förlängd återhämtningstid efter ansträngning. Tillståndet hänger ofta samman med ett stort fokus på prestation.
LÄS MER

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. Det går bra att mejla, ringa eller använda kontaktformuläret.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48