Generaliserat ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) kännetecknas av ständigt pågående och svårkontrollerad oro inför en mängd olika omständigheter, exempelvis familj, ekonomi, arbete och egen hälsa.
Man som oroar sig - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Generaliserat ångestsyndrom

En person som lider av generaliserat ångestsyndrom plågas av en ständigt malande ström av oroande tankar. Oron upplevs ofta som svårkontrollerad och ofrivillig. I samband med att oron pågår är det också vanligt att kroppen reagerar. Många känner sig spända i huvud nacke och axlar. Det är också vanligt med magproblem och sömnsvårigheter.

Oro är en slags förhöjd beredskap

Den som oroar sig är ständigt på sin vakt och har alltid radarn på slagen. Detta förhållningssätt kan skapa en slags falsk trygghet och vissa beskriver det till och med som att de inte är helt säkra på om de vågar sluta oroa sig för då kanske de skulle missa något viktigt. 

Men det är också vanligt att den som oroar sig mycket också oroar sig för konsekvenserna av sin oro, man kan exempelvis vara rädd att oron till sist kommer att göra en sjuk eller att man kommer att tappa kontrollen över sina tankar. Men detta är också ett exempel på orostankar som tenderar att hålla igång samma höga beredskap och kroppsliga spänning.
Man som lider av generaliserat ångetsyndrom eller oro - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Fungerar psykoterapi för generaliserat ångestsyndrom?

Personer som kämpar med oro vill oftast hitta en snabb lösning på sitt problem. Detta är visserligen helt naturligt, men dessvärre kan det ta ett tag att få grepp om en orosproblematik, särskilt om den pågått länge. Nyckeln i behandlingen är att lära sig uppmärksamma oron som problematisk och att lära sig ett annat förhållningssätt till tankarna och det som utlöser dem. Eftersom kroppsspänning är så pass vanligt förekommande vid oro är det också vanligt att behandlingen innehåller olika former av avslappningsövningar.

Kognitiv beteendeterapi har i flera studier visat sig hjälpa människor med generaliserat ångestsyndrom. Behandlingen är ofta konkret och strukturerad på att hitta sätt att minska engagemanget i orostankarna. Lugnande medicinering (eller andra former av ångestdämpande substanser, exempelvis alkohol) har visat sig vidmakthålla eller i värsta fall förvärra problematiken över tid.

Kontakt

Jag heter Kristoffer Pettersson och är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att möta människor som kört fast och mår dåligt.

I mitt arbete utgår jag från vetenskapligt utprövade metoder och jag håller mig uppdaterad om den senaste forskningen. Hör gärna av dig om du har frågor.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48