Posttraumatiskt
stressyndrom

PTSD utvecklas hos vissa personer som blivit utsatt för eller bevittnat en händelse som inneburit livsfara eller kraftig kränkning av den personliga integriteten. Tillståndet kännetecknas av ökad vaksamhet, återupplevande och undvikande av sådant som påminner om händelsen.
Barn tittar ut genom hål utsatt för trauma PTSD - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Psykoterapi för PTSD

I stort sett alla människor kommer någon gång att vara med om påfrestande händelser, så kallade trauman. När detta sker är det vanligt att man reagerar med kraftig stress. För de flesta lägger sig stressen efter en tid. Men för vissa kvarstår stresstillståndet över lång tid och utvecklas till posttraumatiskt stressyndrom.

En ständigt pågående mardröm

Människor som lider av PTSD beskriver ibland att det är som att leva i en ständigt pågående mardröm. Minnen från den traumatiska händelsen spelas upp både i form av mardrömmar och plötsliga återblickar. Det är också vanligt att man reagerar med kraftig rädsla inför sådant som påminner om traumat och anstränger sig för att undvika kontakt med saker som triggar minnet. 

Den som lider av PTSD uppfattar omvärlden som farlig och har svårt att varva ner och släppa hotuppmärksamheten. Detta leder till kronisk anspänning och svårigheter att fungera i vardagen.
Överfall i gränd som orsakar posttraumatiskt stressyndrom PTSD - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson

Fungerar psykoterapi för posttraumatisk stressyndrom?

Psykoterapeutisk behandling är idag den behandling som har visat sig vara mest effektiv för att behandla symtom på PTSD. En av de behandlingar med starkast vetenskapligt stöd är kognitiv beteendeterapi. Denna behandlingsform inleds med en noggrann analys av vad som utlöser besvären idag, vilka handlingar som vidmakthåller besvären och sedan hjälper psykoterapeuten klienten att gradvis närma sig det som utlöser rädsla tills att ångestreaktionerna återgår till en mer normal nivå. 

Det är ofta en stor utmaning att närma sig precis det som skrämmer så mycket. Därför är det ofta nödvändigt att göra det tillsammans med en psykoterapeut som inger förtroende och som kan stötta och uppmuntra ansträngningarna under behandlingens gång.

Kontakt

Jag heter Kristoffer Pettersson och är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att möta människor som kört fast och mår dåligt.

I mitt arbete utgår jag från vetenskapligt utprövade metoder och jag håller mig uppdaterad om den senaste forskningen. Hör gärna av dig om du har frågor.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48