Depression

Depression är ett av de vanligaste besvären människor drabbas av. Alla blir ibland ledsna eller förtvivlade, exempelvis vid förlust av någon närstående eller ett arbete. Detta behöver inte leda till depression och det är inte säkert att man behöver genomgå en psykoterapi för depression. Men om nedstämdheten håller i sig kan det i vara hjälpsamt att gå i en psykoterapi för depression.

Psykoterapi för depression

En person som är deprimerad är i ett långvarigt sänkt stämningsläge, vanligtvis i kombination med sänkt energinivå och förlorat intresse för saker som pågår i vardagen. Tillståndet är ofta plågsamt och kan kännas både oändligt och olösligt. Men som tur är finns effektiv behandling.

Den depressiva spiralen

Den som är deprimerad vänder ofta sin uppmärksamhet inåt och skalar samtidigt bort mycket av det det som pågår i livet. Detta är egentligen inte så konstigt, det kan kännas övermäktigt att träffa andra eller att gå till jobbet eller skolan.

Nackdelen är att livet blir alltmer innehållslöst och känslan av meningslöshet kan blir större. Mer och mer tid tillbringas i ensamhet och det är vanligt att den som är deprimerad fastnar i destruktiva tankemönster och upplever känslor som låser sig och plågar alltmer. Detta i sin tur gör det ännu svårare att se poängen med att engagera sig i sitt liv och kan på så sätt förstärka det depressiva tillståndet.
Kvinna som lider av depression - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Fungerar psykoterapi för depression?

I sjukvården är det vanligt att depression behandlas med psykofarmaka. Detta kan vara hjälpsamt för en del men många får också besvärande biverkningar av medicinen och har trots medicineringen svårt att förändra sin livssituation.

Psykoterapeutisk behandling vid depression har i ett stort antal studier visat sig vara verksamt. Kognitiv beteendeterapi har i många studier också visat sig ge minst lika god effekt som medicinsk behandling vid lindrig och måttlig depressioner. Med hjälp av en psykoterapi har personen också möjlighet att lära sig nya sätt att hantera motgångar i livet och har därmed större chans att klara av ett eventuellt återfall på egen hand.

Kontakt

Jag heter Kristoffer Pettersson och är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att möta människor som kört fast och mår dåligt.

I mitt arbete utgår jag från vetenskapligt utprövade metoder och jag håller mig uppdaterad om den senaste forskningen. Hör gärna av dig om du har frågor.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48