Social fobi

Social fobi är den vanligaste av alla ångestsyndrom och ungefär 12 % av befolkningen kommer någon gång i livet uppfylla kriterierna. Problemet kännetecknas av överdriven rädsla för socialt utsatta situationer där rädslan kretsar kring konsekvenserna av att göra bort sig inför andra.
Person med social fobi social ångest - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Psykoterapi för social fobi

Många känner sig blyga och osäkra inför andra människor. När denna osäkerhet blir påtaglig och hindrande i vardagen så kan det vara så att man uppfyller kriterierna för social fobi.

En känsla av att bli granskad

En person med social fobi upplever sig ständigt vara granskad och kritiserad av omgivningen. Andras blickar eller kommentarer tolkas ofta som ett tecken på att de är dömande. Den som lider av social fobi blir därför ofta väldigt självfokuserad i sociala sammanhang och får svårt att betrakta situationen neutralt och på avstånd.

För att hantera osäkerheten använder personer med social fobi ofta så kallade säkerhetsbeteenden. Ett säkerhetsbeteende är en handling som syftar till att minska risken för att det man är rädd för ska inträffa. 

Det är också vanligt att sociala situationer undviks helt och hållet, vilket riskerar att leda till isolering eller utanförskap.
Person som gömmer sig och är rädd social fobi - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Fungerar psykoterapi för social fobi?

Psykoterapeutisk behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) har gott vetenskapligt stöd vid social fobi. Behandlingen går ut på att granska sina antaganden om sociala situationer och de åtgärder som syftar till att minska rädslan. Vanligtvis genomförs också olika former av experiment för att på så sätt lära sig mer om hur sociala situationer verkligen utspelar sig. Detta brukar få som effekt att individen som lider av social fobi slappnar av och får lättare att betrakta sociala situationer på ett neutralt och objektivt sätt.

Kontakt

Jag heter Kristoffer Pettersson och är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att möta människor som kört fast och mår dåligt.

I mitt arbete utgår jag från vetenskapligt utprövade metoder och jag håller mig uppdaterad om den senaste forskningen. Hör gärna av dig om du har frågor.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48