Tvångssyndrom

Tvångssyndrom karaktäriseras av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Upptagenheten kretsar vanligtvis kring något specifikt tema. En person med tvångssyndrom är ofta rädd för smuts eller smitta, att skada eller bete sig illa gentemot någon annan eller för att saker ska hamna fel.
Person med tvångssyndrom tvättar händerna - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Psykoterapi för tvångssyndrom

En person som lider av tvångssyndrom är fast i ett upprepat mönster av tvångstankar och tvångshandlingar. Problemet upplevs som svårkontrollerat och leder ofta till att personen får svårt att fungera i sin vardag.
Tvångstankar och tvångshandlingar
Tvångstankar är återkommande och oönskade mentala bilder, tankar och impulser som väcker ångest. Vanliga tvångstankar är: "tänk om jag skada någon", "tänk om jag smittar min familj med en dödlig sjukdom" eller "tänk om jag glömmer spisen på och råkar bränna ner hela mitt kvarter".
Olycka som någon med tvångssyndrom är rädd att orsaka - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson stockholm
Tvångshandlingar utförs i syfte att minska risken för att det tvångshandlingarna varnar för inträffar. En vanlig tvångshandling är att upprepade gånger kolla spisen för att på sätt försäkra sig om att den är av. Tvångshandlingarna minskar obehaget som kommer av tvångstankar och kan därför vara svåra att sluta med på egen hand.
Fungerar psykoterapi för tvångssyndrom?
Förr i tiden sågs tvångssyndrom som ett mycket svårbehandlat tillstånd. Idag vet vi att psykoterapeutisk behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv för de allra flesta som är drabbade. 

Behandlingen inleds med en noggrann kartläggning av tvångstankar och tvångshandlingar. Därefter påbörjas behandlingen som går ut på att gradvis skala bort tvångshandlingar och därigenom lära sig att den fara man befarat inte inträffar. Behandlingen är ofta väldigt praktisk och konkret. Det kan dock vara tufft att ta de nödvändiga steg som behövs för att bli av med problemet så samarbetet med psykoterapeuten är av största vikt för att orka genomföra behandlingen.

Kontakt

Jag heter Kristoffer Pettersson och är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att möta människor som kört fast och mår dåligt.

I mitt arbete utgår jag från vetenskapligt utprövade metoder och jag håller mig uppdaterad om den senaste forskningen. Hör gärna av dig om du har frågor.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48