Psykologisk kompetens som hjälper individer och verksamheter att hantera utmaningar och utvecklas

Kristoffer Pettersson legitimerad psykolog

Kort om mig

Bakgrund

Jag är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete. Tidigare arbetade jag i primärvärd och allmänpsykiatri men sedan 2014 har jag arbetat i privat verksamhet. Idag arbetar jag främst med psykoterapi, handledning och föreläsningar.

Inriktning

Mitt arbete utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och det teoretiska ramverk som denna psykoterapimetod bygger på. Jag har specialiserat mig på Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och affektfokuserad terapi. Mitt arbetssätt beskrivs ofta som upplevelsenära och personligt.
Psykoterapi samtalsterapi med legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Psykoterapi

Professionellt samtalsstöd
Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling för dig som kört fast, plågas av smärta och vill hitta en väg vidare. Du är välkommen att vända dig till mig för psykoterapi med fokus på vanligt förekommande besvär, så som ångest, depression, stressrelaterad ohälsa, relationsproblem och självkritik.

Handledning

Verksamhetshandledning
Jag handleder yrkesverksam personal i verksamheter där psykologisk kunskap är en del av arbetsredskapen, bland annat socialtjänst, stödboenden, familjehem, vårdcentraler och kliniskt verksamma psykologer/psykoterapeuter.

Handledningen är praktiskt inriktad och syftar till utveckling av deltagarnas professionella förhållningssätt i yrket. Målet är att deltagare ska bli bättre på att hantera yrkets utmaningar och ge en ökad förståelse för mänskligt fungerande generellt.
Människor som har handledning med legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson StockholmHandledning legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm
Föreläsning - legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson Stockholm

Kurser och föreläsningar

Praktiskt inriktad utbildning för dig som arbetar med människor
Inom ramen för utbildningsföretaget Mendeleo håller jag kortare föreläsningar och mer omfattande kurser på grundläggande och avancerad nivå. 

På begäran gör jag också anpassade utbildningsuppdrag. Kontakta mig så tittar vi tillsammans på om jag kan hjälpa er.

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. Det går bra att mejla, ringa eller använda kontaktformuläret.
Sankt Paulsgatan 11 A, Stockholm
073 - 556 37 48