Kristoffer Pettersson leg psykolog och psykoterapeut

Psykoterapi

Psykoterapi är ett sätt att hantera känslomässiga problem och utmaningar i livet

Du är välkommen att höra av dig för att diskutera frågor som rör psykoterapi eller samtalsstöd
Kontakt
Solnedgång mot bergskedja med parkbänk i förgrunden

Har du svårt att hantera känslor?

Du är inte ensam!
Mer än en fjärdedel av befolkningen drabbas av depression, ångest eller någon annan psykisk problematik varje år. Andra kämpar med exempelvis relationsproblem, problem i arbetet, stress och missbruk. Ytterligare fler kan ha det svårt på grund av en egen eller anhörigs allvarliga sjukdom. Det är alltså en stor del av befolkningen som hela tiden på olika sätt kämpar för att hantera livets påfrestningar.

Med hjälp av psykoterapi kan du hitta sätt att ta dig igenom svåra perioder. Det kan gälla såväl akuta livshändelser som mer långvariga problem. Kanske kämpar du idag med depression, malande oro, ångest inför sociala situationer eller någon annan av de vanligaste diagnoserna. Eller så har du en längtan efter att vara mer äkta och närvarande i dina relationer. Många kan också ha nytta av psykoterapi när de känner sig vilsna och och saknar riktning i livet.

Vanliga anledningar att söka psykoterapi

Allmänt missnöje med livet, allt känns meningslöst
Svårigheter att hantera nära relationer
Utdragen känsla av hjälplöshet eller ledsenhet
Ständigt pågående självkritik
Konstant oro, ångest eller rädsla

Vanliga problemområden

Människor hamnar oftast i obalans när det händer saker som är övermäktiga att hantera på egen hand. Vid tillfälliga svåra perioder går det ofta att hantera det som uppstår genom att söka stöd hos de närmaste. Men om det handlar om särskilt påfrestande händelser, eller om den sociala omgivningen brister i sitt stöd, så kan det finnas en poäng att söka professionell hjälp.

Relations- och kommunikationsproblem

Människan är en extremt social varelse och relationer är det som ger livet dess innehåll och mening. Därför är det inte konstigt att problem i relationer plågar oss. Det kan handla om allt från problem i parrelationer till svårigheter att hantera kollegor eller chefer. Relationsproblem är ofta svåra att lösa på egen hand, mycket därför att vårt sätt att funka i relationer är så pass inövat och automatiskt att vi inte hinner reflektera över det.

Bristande självkänsla och självkritik

Att tvivla på sig själv kan vara oerhört plågsamt. Ofta hänger självtvivlet ihop med en känsla av att inte riktigt passa in och vara uppskattad av andra. I värsta fall kan det kännas som om jag som människa saknar värde helt och hållet. I ett psykoterapeutisk samtal får du möjlighet att undersöka och utmana dessa självkritiska föreställningar om dig själv.
Alla problem handlar i grunden om missnöje med livssituationen eller det egna sättet att tänka, känna och agera. Att vilja förändra saker hos sig själv är otroligt vanligt och behöver inte ses som något sjukt eller konstigt, snarare helt naturligt. Psykoterapi kan vara ett sätt att bryta mönster och hitta nya sätt att utvecklas vidare.

Vanligt förekommande diagnoser

När svårigheter blir riktigt besvärande kan det vara så att man uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. De diagnoser man använder i psykiatrin idag finns sammanställda i DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Dessa diagnostiska system beskriver symtom och kriterier för vad som klassas som psykiatriska sjukdomar och besvär.

Existentiella funderingar

Alla hamnar någon gång i existentiella funderingar. Vanliga frågor som man brottas med kan vara ”Vad är viktigt i mitt liv egentligen?” eller ”Hur ska jag kunna hitta tillbaks till en känsla av mening?”. Ibland så konfronteras vi med sjukdom eller andra saker som påminner oss om att livet är ändligt. Vissa plågas under stora delar av sitt liv av tankar på döden, till den grad att de har svårt att finna glädje i det liv som ändå pågår.

Genom att möta en annan människa och få möjlighet att reflektera kring dessa frågor så kan man ofta uppnå både en lättnad och större klarhet. När man brottas med svåra livsfrågor så har man sällan nytta av ytliga klyschor eller råd. I mitt arbete lägger jag därför stor vikt vid att se och bekräfta den faktiska människan jag har framför mig.
Närbild på två personer som har ett förtroligt samtal

Har du frågor om psykoterapi?
Hör gärna av dig!

Kontakt

Vad du kan förvänta dig

Innan du bestämmer dig om psykoterapi är rätt för dig kan det vara bra att få en uppfattning om vad det kan innebära
Psykoterapi skiljer sig från annan form av vård, som exempelvis medicinsk vård eller tandvård, där patienten vanligtvis är passiv mottagare av den vård som ges. Psykoterapi handlar inte om att psykologen eller psykoterapeuten säger åt dig vad du ska göra. Istället bygger psykoterapi på ett aktivt samarbete mellan dig och terapeuten. Arbetet syftar till att tillsammans undersöka och förstå vad som skapar problem i just ditt liv.
Psykoterapi bygger på en öppen och respektfull dialog med psykoterapeuten. Du får möjlighet att prata öppet med någon som är objektiv, neutral och icke-dömande. Du kommer att få undersöka de tankar, känslor och beteenden som ställer till problem för dig i livet. När du är klar har du förhoppningsvis inte bara löst det problem som ledde till att du sökte hjälp, utan också lärt dig nya färdigheter som gör det lättare att hantera problem i framtiden.
Se vårt arbete som en möjlighet att utforska något hos dig själv. Du kommer att få göra små experiment på dig själv och poängen är hela tiden att se om du kan hitta något nytt sätt att förhålla dig till dig själv, andra eller livet som underlättar i din vardag. Jag kanske kommer att säga saker som låter som fakta eller sanningar, men det viktiga är inte att jag har sagt det utan att du kan få en bekräftelse på det via din upplevelse.
När vi har det svårt använder vi ofta olika strategier för att må bättre. Med hjälp av psykoterapi får du möjlighet att undersöka hur just dina strategier fungerar. Det individuella mötet gör det möjligt att anpassa innehållet i psykoterapin utifrån dina unika behov och din unika historia.
Alla problem handlar i grunden om missnöje med livssituationen eller det egna sättet att tänka, känna och agera. Att vilja förändra saker hos sig själv är otroligt vanligt och behöver inte ses som något sjukt eller konstigt, snarare helt naturligt. Psykoterapi kan vara ett sätt att bryta mönster och hitta nya sätt att utvecklas vidare.

Kontakta mig

Du är varmt välkommen att höra av dig via telefon eller kontaktformuläret nedan

073 556 37 48
kontakt@kristofferpettersson.se
Illustration av mot grön bakgrund som sitter i sin lägenhet och ringer
© 2021 Kristoffer Pettersson
chevron-downchevron-down-circle