Kristoffer Pettersson leg psykolog och psykoterapeut

Handledning

Professionell utveckling

Pedagogisk och praktiskt inriktad handledning som hjälper dig och dina medarbetare att växa i yrkesrollen
Kontakt
Illustration av två personer som samtalar på kontor
Handledning

Verksamhetshandledning

Jag erbjuder ärende- metod- och processhandledning till grupper och individer inom socialtjänst, primärvård, behandlingshem och stödboenden.

Konkret problemfokus

Konkret vägledning i att hantera problematiska situationer som kan uppstå i arbete med människor

Vetenskaplig förankring

Tydlig vetenskaplig förankring och konkret vägledning i tillämpning av evidensbaserad praktik

Målinriktad träning

Målinriktad träning av kommunikations- färdigheter med regelbunden avstämning och uppföljning

Förhållningssätt i samtal

Bemötande och förhållningssätt vid olika former av beteendeproblem

Kliniskt fokus

Kliniskt inriktad handledning för att utveckla centrala psykoterapeutiska färdigheter

Processer och samverkan

Processhandledning med inslag av aktiviteter och övningar som stärker arbetsgruppen och samarbetet
Handledningsprocessen

Hur kan det gå till?

Handledning bör inriktas på konkreta färdigheter som behövs i yrket. Därför arbetar jag utifrån en praktisk och målinriktad handledningsprocess.
1
Frågeställning
2
Analys
3
Åtgärd
4
Genomförande
4
Uppföljning
Illustration av två personer som står vid ett frågetecken

Frågeställning

Deltagaren får hjälp att formulera en konkret formulering och frågeställning till handledningsgruppen. Detta blir utgångspunkten för handledningens innehåll.
Illustration av person som analyserar ett problem

Analys

Vi utgår från relevanta teoretiska begrepp och metoder för att göra en analys av problemet. Analysmodeller hämtar från aktuell forskning om psykologiska processer och anpassas utifrån handledningsdeltagarnas kunskapsnivå.
Illustration av person som bestämmer åtgärd

Åtgärd

Ett konkret förslag på möjlig åtgärd formuleras gemensamt av handledningsgruppen med stöd av handledaren. Samtliga deltagares delaktighet i processen betonas.
Illustration av två personer som planerar åtgärder

Genomförande

Vid behov ges praktisk vägledning och övning i exempelvis rollspel för att öka chanserna att föreslagen åtgärd går att omsätta i deltagarens yrkesmässiga vardag.
Illustration av två personer som möts på ett kontor

Uppföljning

Resultatet av åtgärderna följs upp och vid behov förfinas eller kompletteras analysen och åtgärdsförslagen.

Kontakta mig

Du är varmt välkommen att höra av dig via telefon eller kontaktformuläret nedan

073 556 37 48
kontakt@kristofferpettersson.se
Illustration av mot grön bakgrund som sitter i sin lägenhet och ringer
© 2022 Kristoffer Pettersson
chevron-downchevron-down-circle